8. týden


Smečka

spící....

Briuška

Buckčík

Briuška (2x)

Bárník

Bárník

Buckčík

Beník

Stále v pohybu....

Bessynka

Buckčík běží....

Hodná teta a pomocnice....

Všichni spinkají

Kazinka s Bročíkem

7. týdenBuckčík


Beník
Bárníček


Bročík
Bessynka a Briuška


Briuška


5. a 6. týdenBárníček

Blonďáčci, Buckčík a Briuška

Buckčík


Bárník

Všichni

Buckčík

Bárník a Briuška

Bessynka


Bessynka a Briuška


Beníček


Bročík


Beník


Bročík

Bročík s Kazi

Všechny berušky

3. a 4. týden

Beník, Buckčík a Bessynka


Bročík a Bárník


Ještě je všechny poberu


Briuška


Všichni svorně baští


2. týden
1 týden spolu